جداول

بهترین و قدرتمندترین پوسته وردپرسی

جداول ساده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3 HEAD COL 4 HEAD COL 5
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3 ROW 1 COL 4 ROW 1 COL 5
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3 ROW 2 COL 4 ROW 2 COL 5
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3 ROW 3 COL 4 ROW 3 COL 5
ROW 4 COL 1 ROW 4 COL 2 ROW 4 COL 3 ROW 4 COL 4 ROW 4 COL 5

جداول طرح دار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3

جداول کوچک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3